Saturday, 26 November 2011

Dulot ng Ulan

Ang mga sumusunod ay mga kagandahang dulot ng ulan. Sila ang nagbibigay sa akin ng kasiyahan kapag tagulan, kasama na ang awit ng mga kuliglig at iba pang insekto kapag gabi, na siyang napakagandang musika na nagbibigay sa kin ng mahimbing na tulog.Dahil sa mga ito, ang pangit na dulot ng ulan ay natabunan. Gaya ng baha, lubak-lubak na kalsada na siyang nagpapahirap sa akin sa araw-araw na pagpasok sa trabaho, sa paglilinis ng motor ko dahil sa putik, atbp.


Salamat ulan. Hihintayin ko ang susunod mong pagdating para muling bigyang buhay ang kapaligiran.